Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Πίνακες / Εισαγωγή-Διαγραφή, Επικεφαλίδες

Writer.TableInsertDeleteHeadings - Ιστορικό

Εμφάνιση μικρών αλλαγών - Αλλαγές περιεχομένου

22-10-2007 01:11 από 195.74.251.115 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:
(:flash Attach:Table_InsertDeleteHeadings.swf width=700 height=484:)
σε:
(:flash Attach:Table_InsertDeleteHeadings.swf width=764 height=528:)
16-02-2007 15:47 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 2-3:
%right% [-[[Writer/Table | Πίσω]]-]
16-02-2007 15:25 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:
(:flash Attach: width=700 height=484:)
σε:
(:flash Attach:Table_InsertDeleteHeadings.swf width=700 height=484:)
16-02-2007 15:19 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 1-2:
(:title Πίνακες / Εισαγωγή-Διαγραφή, Επικεφαλίδες:)
(:flash Attach: width=700 height=484:)
Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 22-10-2007 01:11