Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Πίνακες

Writer.Table - Ιστορικό

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

05-03-2007 19:08 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 20 από:

Συγχώνευση-Διάσπαση Κελιών

σε:

Συγχώνευση-Διάσπαση Κελιών

27-02-2007 14:39 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:

Οι πίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών κειμένων. Στις παρακάτω ενότητες εξηγείται πώς γίνονται οι βασικότερες λειτουργίες που αφορούν πίνακες στον κειμενογράφο του OpenOffice.org

Εισαγωγή-Διαγραφή Πίνακα, Επικεφαλίδες

σε:

Οι πίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών κειμένων. Στις παρακάτω ενότητες εξηγείται πώς γίνονται οι βασικότερες λειτουργίες που αφορούν πίνακες στον κειμενογράφο του OpenOffice.org

Εισαγωγή-Διαγραφή Πίνακα, Επικεφαλίδες

Αλλαγή της σειράς 12 από:

Εισαγωγή-Διαγραφή γραμμών και στηλών

σε:

Εισαγωγή-Διαγραφή γραμμών και στηλών

Αλλαγή της σειράς 28 από:

Περισσότερες Μορφοποιήσεις

σε:

Περισσότερες Μορφοποιήσεις

27-02-2007 06:42 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 4-7 από:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα αυτό, τον αριθμό των γραμμών και στηλών που θα έχει ο πίνακας αυτός, αν θέλουμε να έχει επικεφαλίδα ο πίνακας αυτός και τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στην περίπτωση που ο πίνακας αυτός χωριστεί σε δύο ή περισσότερες σελίδες.

Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→Πίνακας.

σε:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα, τον αριθμό των γραμμών και στηλών που θα έχει, την ύπαρξη ή μη επικεφαλίδας και τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στην περίπτωση που ο πίνακας αυτός σπάσει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σελίδων.

Για τη διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→Πίνακας.

Αλλαγή των σειρών 12-15 από:

Για την εισαγωγή γραμμής σε έναν ήδη υπάρχον πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα μέσα σε ένα κελί και από το μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Γραμμές.... Στο παράθυρο που ανοίγει μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να εισάγουμε καθώς και το αν οι γραμμές αυτές θα εισαχθούν πρίν ή μετά την γραμμή στην οποία βρίσκεται ο δρομέας. Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και η εισαγωγή μίας στήλης.

Για την διαγραφή μίας γραμμής (ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από από το κύριο μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→ΓραμμέςΠίνακας→Διαγραφή→Στήλες αντίστοιχα)

σε:

Για την εισαγωγή γραμμής σε έναν ήδη υπάρχον πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα μέσα σε ένα κελί και από το μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Γραμμές.... Στο παράθυρο που ανοίγει μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να εισάγουμε καθώς και το αν οι γραμμές αυτές θα εισαχθούν πριν ή μετά την γραμμή στην οποία βρίσκεται ο δρομέας. Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και η εισαγωγή στηλών.

Για τη διαγραφή μίας γραμμής (ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→ΓραμμέςΠίνακας→Διαγραφή→Στήλες αντίστοιχα)

Αλλαγή των σειρών 20-23 από:

Για την συγχώνευση κελιών επιλέγουμε με το ποντίκι τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Συγχώνευση.

Για την διάσπαση ενός κελιού τοποθετούμε τον δρομέα στο κελί που θέλουμε να διασπάσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Διάσπαση. Στο νέο παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε σε πόσα τμήματα θέλουμε να διασπαστεί το κελί καθώς και αν η διάσπαση θα γίνει κατακόρυφα ή οριζόντια.

σε:

Για τη συγχώνευση κελιών επιλέγουμε με το ποντίκι τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Συγχώνευση.

Για την διάσπαση ενός κελιού, τοποθετούμε το δρομέα στο κελί που θέλουμε να διασπάσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Διάσπαση. Στο νέο παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε σε πόσα τμήματα θέλουμε να διασπαστεί το κελί καθώς και το αν η διάσπαση θα γίνει κατακόρυφα ή οριζόντια.

27-02-2007 06:35 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα αυτό, τον αριθμό τον γραμμών και στηλών που θα έχει ο πίνακας αυτός, αν θέλουμε να έχει επικεφαλίδα ο πίνακας αυτός και τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στην περίπτωση που ο πίνακας αυτός χωριστεί σε δύο ή περισσότερες σελίδες.

σε:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα αυτό, τον αριθμό των γραμμών και στηλών που θα έχει ο πίνακας αυτός, αν θέλουμε να έχει επικεφαλίδα ο πίνακας αυτός και τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στην περίπτωση που ο πίνακας αυτός χωριστεί σε δύο ή περισσότερες σελίδες.

20-02-2007 03:32 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 14-15 από:

Για την διαγραφή μίας (γραμμής ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από από το κύριο μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→ΓραμμέςΠίνακας→Διαγραφή→Στήλες αντίστοιχα)

σε:

Για την διαγραφή μίας γραμμής (ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από από το κύριο μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→ΓραμμέςΠίνακας→Διαγραφή→Στήλες αντίστοιχα)

20-02-2007 03:30 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Οι πίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών κειμένων. Στις παρακάτω ενότητες εξηγείται πώς γίνονται βασικότερες λειτουργίες που αφορούν πίνακες στον κειμενογράφο του OpenOffice.org

σε:

Οι πίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών κειμένων. Στις παρακάτω ενότητες εξηγείται πώς γίνονται οι βασικότερες λειτουργίες που αφορούν πίνακες στον κειμενογράφο του OpenOffice.org

20-02-2007 03:28 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 28-29 από:
σε:

Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε πιο προηγμένες μορφοποιήσεις σε κάποιο ή κάποια κελιά ενός πίνακα, αφού επιλέξουμε τα κελιά αυτά, κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας Πίνακας, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με καρτέλες για την μορφοποίηση πίνακα.

Στο βίντεο φαίνεται πώς μπορούμε να αλλάξουμε το φόντο της πρώτης γραμμής ενός πίνακα.

20-02-2007 03:22 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 14-15 από:

Για την διαγραφή μίας (γραμμής ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από από το κύριο μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε '''Πίνακας→Διαγραφή→

σε:

Για την διαγραφή μίας (γραμμής ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από από το κύριο μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→ΓραμμέςΠίνακας→Διαγραφή→Στήλες αντίστοιχα)

Δείτε το σχετικό \

20-02-2007 03:19 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 12-13 από:

Για την εισαγωγή γραμμής σε έναν ήδη υπάρχον πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα μέσα σε ένα κελί και από το μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Γραμμή...

σε:

Για την εισαγωγή γραμμής σε έναν ήδη υπάρχον πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα μέσα σε ένα κελί και από το μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Γραμμές.... Στο παράθυρο που ανοίγει μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να εισάγουμε καθώς και το αν οι γραμμές αυτές θα εισαχθούν πρίν ή μετά την γραμμή στην οποία βρίσκεται ο δρομέας. Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και η εισαγωγή μίας στήλης.

Για την διαγραφή μίας (γραμμής ή μίας στήλης) τοποθετούμε τον δρομέα σε ένα κελί που ανήκει σε αυτή τη γραμμή (ή την στήλη) και από από το κύριο μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε '''Πίνακας→Διαγραφή→

20-02-2007 03:06 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 11-13 από:

Εισαγωγή-Διαγραφή στηλών και γραμμών

σε:

Εισαγωγή-Διαγραφή γραμμών και στηλών

Για την εισαγωγή γραμμής σε έναν ήδη υπάρχον πίνακα, τοποθετούμε το δρομέα μέσα σε ένα κελί και από το μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Γραμμή...

20-02-2007 02:39 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 12-13 από:
σε:
20-02-2007 00:21 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 6-7 από:

Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→Πίνακας....

σε:

Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→Πίνακας.

20-02-2007 00:13 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 6-7 από:

Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας....

σε:

Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Διαγραφή→Πίνακας....

19-02-2007 23:32 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 19-20 από:
σε:
18-02-2007 18:06 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 16-18 από:

Για την διάσπαση ενός κελιού τοποθετούμε τον δρομέα στο κελί που θέλουμε να διασπάσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Διάσπαση.

σε:

Για την διάσπαση ενός κελιού τοποθετούμε τον δρομέα στο κελί που θέλουμε να διασπάσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Διάσπαση. Στο νέο παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε σε πόσα τμήματα θέλουμε να διασπαστεί το κελί καθώς και αν η διάσπαση θα γίνει κατακόρυφα ή οριζόντια.

Δείτε το σχετικό \

18-02-2007 17:45 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 14-16 από:

Για την συγχώνευση κελιών επιλέγουμε με το ποντίκι τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε

σε:

Για την συγχώνευση κελιών επιλέγουμε με το ποντίκι τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Συγχώνευση.

Για την διάσπαση ενός κελιού τοποθετούμε τον δρομέα στο κελί που θέλουμε να διασπάσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κελί→Διάσπαση.

18-02-2007 17:37 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση της σειράς 14:

Για την συγχώνευση κελιών επιλέγουμε με το ποντίκι τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε και κάνουμε δεξί κλικ. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε

18-02-2007 17:33 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 11-12:

Εισαγωγή-Διαγραφή στηλών και γραμμών

18-02-2007 17:32 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 5-7 από:

Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε εδώ

σε:

Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας....

Δείτε το σχετικό βίντεο

18-02-2007 17:29 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα αυτό, τον αριθμό τον γραμμών και στηλών που θα έχει ο πίνακας αυτός, καθώς και αν θα θέλουμε να έχει επικεφαλίδα και αν

σε:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα αυτό, τον αριθμό τον γραμμών και στηλών που θα έχει ο πίνακας αυτός, αν θέλουμε να έχει επικεφαλίδα ο πίνακας αυτός και τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στην περίπτωση που ο πίνακας αυτός χωριστεί σε δύο ή περισσότερες σελίδες. Για την διαγραφή του πίνακα, τοποθετούμε τον δρομέα κάπου μέσα στον πίνακα και από το βασικό μενού επιλέγουμε

18-02-2007 17:24 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας...

σε:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας.... Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για τον πίνακα αυτό, τον αριθμό τον γραμμών και στηλών που θα έχει ο πίνακας αυτός, καθώς και αν θα θέλουμε να έχει επικεφαλίδα και αν

18-02-2007 17:22 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε

σε:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Πίνακας→Εισαγωγή→Πίνακας...

18-02-2007 17:21 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:
σε:

Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τον πίνακα και από το βασικό μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε

18-02-2007 17:16 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση της σειράς 4:
18-02-2007 17:15 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:
σε:

Οι πίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών κειμένων. Στις παρακάτω ενότητες εξηγείται πώς γίνονται βασικότερες λειτουργίες που αφορούν πίνακες στον κειμενογράφο του OpenOffice.org

18-02-2007 17:09 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 3 από:

Εισαγωγή-Διαγραφή Πίνακα, Επικεφαλίδες

σε:

Εισαγωγή-Διαγραφή Πίνακα, Επικεφαλίδες

Αλλαγή της σειράς 6 από:

Συγχώνευση-Διάσπαση Κελιών

σε:

Συγχώνευση-Διάσπαση Κελιών

Αλλαγή της σειράς 9 από:

Περισσότερες Μορφοποιήσεις...

σε:

Περισσότερες Μορφοποιήσεις

16-02-2007 15:22 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 9 από:

Περίγραμμα

σε:

Περισσότερες Μορφοποιήσεις...

16-02-2007 15:18 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-8 από:

Εισαγωγή/Διαγραφή Πίνακα, Επικεφαλίδες

Συγχώνευση/Διάσπαση Κελιών

σε:

Εισαγωγή-Διαγραφή Πίνακα, Επικεφαλίδες

εδώ

Συγχώνευση-Διάσπαση Κελιών

εδώ

Αλλαγή των σειρών 10-11 από:

σε:
14-02-2007 03:45 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:

Αλλαγή των σειρών 7-8 από:
σε:

Αλλαγή των σειρών 10-11 από:
σε:

14-02-2007 03:22 από 89.210.157.15 -
Αλλαγή των σειρών 1-11 από:
σε:
14-02-2007 02:46 από 89.210.157.15 -
Πρόσθεση της σειράς 1:
Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 05-03-2007 19:08