Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Πρότυπα και Μορφοποίηση

Writer.StylesAndFormatting - Ιστορικό

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

01-03-2007 11:36 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 56-57 από:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
σε:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα και πατάμε ΟΚ
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα και πατάμε ΟΚ
27-02-2007 15:44 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 43 από:

PageNumberingExampleΑρίθμηση? Σελίδων σε Έγγραφο

σε:

Αρίθμηση Σελίδων σε Έγγραφο

27-02-2007 15:43 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση της σειράς 3:
Πρόσθεση της σειράς 6:
Αλλαγή των σειρών 9-10 από:

Διαχείρηση Προτύπων

σε:

Διαχείριση Προτύπων

Αλλαγή των σειρών 18-19 από:

Δείτε εδώ το βίντεο.

Εφαρμογή Προτύπου

σε:

Δείτε εδώ το βίντεο.

Εφαρμογή Προτύπου

Αλλαγή της σειράς 27 από:

Τροποποίηση και Δημιουργία Προτύπου

σε:

Τροποποίηση και Δημιουργία Προτύπου

27-02-2007 14:44 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 3 από:

Πρότυπα Παραγράφου

σε:

Πρότυπα Παραγράφου

Αλλαγή της σειράς 5 από:

Πρότυπα Σελίδας

σε:

Πρότυπα Σελίδας

Αλλαγή της σειράς 26 από:

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

σε:

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Αλλαγή της σειράς 35 από:

Αρίθμηση Σελίδων και Πεδία

σε:

Αρίθμηση Σελίδων και Πεδία

Αλλαγή των σειρών 38-39 από:

Παραδείγματα

Αρίθμηση Σελίδων σε Έγγραφο

σε:

Παραδείγματα

PageNumberingExampleΑρίθμηση? Σελίδων σε Έγγραφο

Αλλαγή της σειράς 49 από:

Ζυγές και Μονές Σελίδες σε Έγγραφο

σε:

Ζυγές και Μονές Σελίδες σε Έγγραφο

27-02-2007 07:03 από 127.0.0.1 -
27-02-2007 07:02 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 36-37 από:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>. Το βασικότερο πεδίο είναι ο Αριθμός Σελίδας. Άλλα πεδία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι το Σύνολο Σελίδων, η Ημερομηνία και η Ώρα. Τα πεδία συνήθως εισάγονται στη κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Για να εισάγουμε λοιπόν αρίθμηση σελίδων σε ένα έγγραφο, εισάγουμε πρώτα υποσέλιδο, και μέσα στο υποσέλιδο, εισάγουμε αρίθμηση σελίδων.

σε:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων τη τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>. Το βασικότερο πεδίο είναι ο Αριθμός Σελίδας. Άλλα πεδία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι το Σύνολο Σελίδων, η Ημερομηνία και η Ώρα. Τα πεδία συνήθως εισάγονται στη κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Για να εισάγουμε λοιπόν αρίθμηση σελίδων σε ένα έγγραφο, εισάγουμε πρώτα υποσέλιδο, και μέσα στο υποσέλιδο, εισάγουμε αρίθμηση σελίδων.

27-02-2007 07:00 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 31-32 από:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για τις σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα και Υποσέλιδο επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή τα οποία είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

σε:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για τις σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα και Υποσέλιδο επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή.

27-02-2007 06:58 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 17 από:

Για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο σε ένα κομμάτι του κειμένου πηγαίνουμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο και πατάμε διπλό κλικ πάνω στο πρότυπο που θέλουμε να εφαρμοστεί. Δηλαδή αν έχουμε μία παράγραφο και θέλουμε να την εναρμονίσουμε με το πρότυπο Επικεφαλίδα (δηλαδή να την κάνουμε να μοιάζει με επικεφαλίδα), απλώς πηγαίνουμε τον δρομέα κάπου μέσα στην συγκεκριμένη παράγραφο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση στα πρότυπα παραγράφου κάνουμε διπλό κλικ στο Επικεφαλίδα. Όμοια και για τα πρότυπα σελίδας.

σε:

Για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο σε ένα κομμάτι του κειμένου πηγαίνουμε το δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο και πατάμε διπλό κλικ πάνω στο πρότυπο που θέλουμε να εφαρμοστεί. Δηλαδή αν έχουμε μία παράγραφο και θέλουμε να την εναρμονίσουμε με το πρότυπο Επικεφαλίδα (δηλαδή να την κάνουμε να μοιάζει με επικεφαλίδα), απλώς πηγαίνουμε τον δρομέα κάπου μέσα στην συγκεκριμένη παράγραφο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση στα πρότυπα παραγράφου κάνουμε διπλό κλικ στο Επικεφαλίδα. Όμοια και για τα πρότυπα σελίδας.

Αλλαγή των σειρών 24-25 από:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο. Για την χρήση της επιλογής Επόμενο Πρότυπο θα μιλήσουμε αργότερα. Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι πρότυπο είναι αυτό (πρότυπο παραγράφου, πρότυπο σελίδας, κ.τ.λ.). Για την δημιουργία νέου προτύπου έχει σημασία σε πιο πρότυπο θα κάνουμε δεξί κλικ και επιλέξουμε Δημιουργία... αφού το νέο πρότυπο κληρονομεί τις ιδιότητες και τις επιλογές του αρχικού προτύπου.

σε:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο. Για την χρήση της επιλογής Επόμενο Πρότυπο θα μιλήσουμε αργότερα. Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι πρότυπο είναι αυτό (πρότυπο παραγράφου, πρότυπο σελίδας, κ.τ.λ.). Για την δημιουργία νέου προτύπου έχει σημασία σε πιο πρότυπο θα κάνουμε δεξί κλικ και θα επιλέξουμε Δημιουργία... αφού το νέο πρότυπο κληρονομεί τις ιδιότητες και τις επιλογές του αρχικού προτύπου.

27-02-2007 06:55 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 8-9 από:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών και αντίστοιχα. Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνονται τα πρότυπα παραγράφου και σελίδας που υπάρχουν αρχικά στον Writer:

σε:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11 ή επιλέγοντας Μορφή→Πρότυπα και μορφοποίηση απλο το κυρίως μενού του κειμενογράφου. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών και αντίστοιχα. Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνονται τα πρότυπα παραγράφου και σελίδας που υπάρχουν αρχικά στον Writer:

27-02-2007 06:52 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 6 από:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία (ο αριθμός της σελίδας στις ζυγές σελίδες είναι στα δεξιά και στις μονές στα αριστερά), αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας ενώ στις εσωτερικές σελίδες να υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας. Στα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρότυπο για τις ζυγές και μονές σελίδες, όπως και για την αρχική και τις εσωτερικές σελίδες.

σε:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία (ο αριθμός της σελίδας στις ζυγές σελίδες είναι στα δεξιά και στις μονές στα αριστερά), αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας ενώ στις εσωτερικές σελίδες να υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας.

27-02-2007 06:51 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι συνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα παράγραφοι. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό το πρότυπο. Αυτό, πέρα από την πρακτική εφαρμογή που έχει στην συγγραφή ενός κείμενο, αφού μια μικρή προετοιμασία στην αρχή θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις κατά την διάρκεια της συγγραφής, βοηθάει και στην αυτόματη παραγωγή περιεχομένων.

σε:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι συνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα παράγραφοι. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου ξεχωριστά, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό το πρότυπο. Αυτό, πέρα από την πρακτική εφαρμογή που έχει στην συγγραφή ενός κείμενο (μια μικρή προετοιμασία στην αρχή θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις κατά την διάρκεια της συγγραφής) βοηθάει και στην αυτόματη παραγωγή περιεχομένων.

27-02-2007 06:48 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα, να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό τη μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως τη χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές και είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα, να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό τη μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως τη χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

27-02-2007 04:23 από 127.0.0.1 -
27-02-2007 04:15 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 39 από:

Αρίθμηση Σελίδων σε ένα έγγραφο

σε:

Αρίθμηση Σελίδων σε Έγγραφο

Αλλαγή της σειράς 49 από:

Ζυγές και Μονές Σελίδες σε ένα έγγραφο

σε:

Ζυγές και Μονές Σελίδες σε Έγγραφο

27-02-2007 04:14 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 52-53 από:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
σε:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
Αλλαγή των σειρών 55-56 από:
 1. Εισάγουμε υποσέλιδο για τα πρότυπα Δεξιά Σελίδα και Αριστερή Σελίδα (Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Δεξιά Σελίδα και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Αριστερή Σελίδα)
 2. Σε μία Δεξιά Σελίδα (π.χ. την πρώτη) πηγαίνουμε στο υποσέλιδο της, πατάμε δύο φορές tab ώστε να πάμε στο δεξί μέρος του υποσέλιδου και εισάγουμε τον αριθμό σελίδας (Εισαγωγή→Πεδίο→Αριθμός Σελίδας). Αυτό θα εισάγει τον αριθμό της σελίδας μόνο στις σελίδες που ακολουθούν το Αριστερό πρότυπο σελίδας, δηλαδή στην πρώτη, στην τρίτη, στην πέμπτη κ.τ.λ.
σε:
 1. Εισάγουμε υποσέλιδο για τα πρότυπα Δεξιά Σελίδα και Αριστερή Σελίδα (Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Δεξιά Σελίδα και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Αριστερή Σελίδα)
 2. Σε μία Δεξιά Σελίδα (π.χ. τη πρώτη) πηγαίνουμε στο υποσέλιδο της, πατάμε δύο φορές tab ώστε να πάμε στο δεξί μέρος του υποσέλιδου και εισάγουμε τον αριθμό σελίδας (Εισαγωγή→Πεδίο→Αριθμός Σελίδας). Αυτό θα εισάγει τον αριθμό της σελίδας μόνο στις σελίδες που ακολουθούν το Αριστερό πρότυπο σελίδας, δηλαδή στην πρώτη, στην τρίτη, στην πέμπτη κ.τ.λ.
27-02-2007 04:12 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 52-53 από:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα, επιλέγουμε τροποποίηση και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα, επιλέγουμε τροποποίηση και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
σε:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα, επιλέγουμε Tροποποίηση... και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
27-02-2007 04:10 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 52-53 από:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
σε:
 1. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα, επιλέγουμε τροποποίηση και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα, επιλέγουμε τροποποίηση και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
27-02-2007 04:08 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 55-57 από:
 1. Εισάγουμε υποσέλιδο για τα πρότυπα Δεξιά Σελίδα και Αριστερή Σελίδα (Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Δεξιά Σελίδα και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Αριστερή Σελίδα)
σε:
 1. Εισάγουμε υποσέλιδο για τα πρότυπα Δεξιά Σελίδα και Αριστερή Σελίδα (Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Δεξιά Σελίδα και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Αριστερή Σελίδα)
 2. Σε μία Δεξιά Σελίδα (π.χ. την πρώτη) πηγαίνουμε στο υποσέλιδο της, πατάμε δύο φορές tab ώστε να πάμε στο δεξί μέρος του υποσέλιδου και εισάγουμε τον αριθμό σελίδας (Εισαγωγή→Πεδίο→Αριθμός Σελίδας). Αυτό θα εισάγει τον αριθμό της σελίδας μόνο στις σελίδες που ακολουθούν το Αριστερό πρότυπο σελίδας, δηλαδή στην πρώτη, στην τρίτη, στην πέμπτη κ.τ.λ.
 3. Σε μία Αριστερή Σελίδα (π.χ. την δεύτερη) πηγαίνουμε στο υποσέλιδο της και εισάγουμε τον αριθμό σελίδας (Εισαγωγή→Πεδίο→Αριθμός Σελίδας) στο αριστερό μέρος. Αυτό θα εισάγει τον αριθμό της σελίδας στις υπόλοιπες σελίδες, δηλαδή στη δεύτερη, στη τέταρτη, στην έκτη κ.τ.λ.
27-02-2007 03:58 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 50-55:

Για να βάλουμε αρίθμηση στις σελίδες ενός εγγράφου χρησιμοποιώντας ζυγές και μονές σελίδες, δηλαδή αν θέλουμε το έγγραφο αυτό αργότερα να εκτυπωθεί μπρος-πίσω και οι μονές σελίδες να έχουν τον αριθμό της σελίδας στα δεξιά ενώ οι ζυγές στα αριστερά, κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Ανοίγουμε το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση επιλέγοντας Μορφή→Πρότυπα και μορφοποίηση ή πατώντας F11
 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Αριστερή Σελίδα και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Δεξιά Σελίδα
 3. Κάνουμε δεξί κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα και στην καρτέλα Διαχείρηση σαν Επόμενο Πρότυπο επιλέγουμε Αριστερή Σελίδα
 4. Πηγαίνουμε τον δρομέα στην πρώτη σελίδα, και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση πατάμε διπλό κλικ στο πρότυπο σελίδας Δεξιά Σελίδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πρώτη σελίδα να γίνει δεξιά σελίδα, η δεύτερη αριστερή, η τρίτη δεξιά, κ.τ.λ.
 5. Εισάγουμε υποσέλιδο για τα πρότυπα Δεξιά Σελίδα και Αριστερή Σελίδα (Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Δεξιά Σελίδα και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Αριστερή Σελίδα)
27-02-2007 03:22 από 127.0.0.1 -
27-02-2007 02:48 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση της σειράς 50:

Δείτε το σχετικό βίντεο

27-02-2007 02:44 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 47-48 από:

Το υποσέλιδο και η κεφαλίδα είναι ουσιαστικά χωρισμένα σε τρία τμήματα, το αριστερό, το κεντρικό και το δεξί. Σε ένα κενό υποσέλιδο ή μία κενή κεφαλίδα, αν τοποθετήσουμε τον δρομέα, αυτός θα τοποθετηθεί στα αριστερά. Από εκεί μπορούμε να πάμε στο κέντρο ή στο δεξί μέρος του υποσέλιδου πατώντας tabs.

σε:

Το υποσέλιδο και η κεφαλίδα είναι ουσιαστικά χωρισμένα σε τρία τμήματα, το αριστερό, το κεντρικό και το δεξί. Σε ένα κενό υποσέλιδο ή μία κενή κεφαλίδα, αν τοποθετήσουμε τον δρομέα, αυτός θα τοποθετηθεί στα αριστερά. Από εκεί μπορούμε να πάμε στο κέντρο ή στο δεξί μέρος πατώντας διαδοχικά tabs.

27-02-2007 02:43 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 46-48:

Συμβουλή:
Το υποσέλιδο και η κεφαλίδα είναι ουσιαστικά χωρισμένα σε τρία τμήματα, το αριστερό, το κεντρικό και το δεξί. Σε ένα κενό υποσέλιδο ή μία κενή κεφαλίδα, αν τοποθετήσουμε τον δρομέα, αυτός θα τοποθετηθεί στα αριστερά. Από εκεί μπορούμε να πάμε στο κέντρο ή στο δεξί μέρος του υποσέλιδου πατώντας tabs.

26-02-2007 15:57 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 44-45 από:

Δείτε το σχετικό βίντεο

σε:

Δείτε το σχετικό βίντεο

26-02-2007 15:49 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 46 από:

Ζυγές και Μονές Σελίδες

σε:

Ζυγές και Μονές Σελίδες σε ένα έγγραφο

26-02-2007 15:39 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 43 από:
 1. Αν θέλουμε μπορούμε να εισάγουμε και τον συνολικό αριθμό σελίδων ((Εισαγωγή→Πεδίο→Σύνολο Σελίδων) ώστε η αρίθμηση να έχει την μορφή 1/4 ή 1 από 4.
σε:
 1. Αν θέλουμε μπορούμε να εισάγουμε και το συνολικό αριθμό σελίδων ((Εισαγωγή→Πεδίο→Σύνολο Σελίδων) ώστε η αρίθμηση να έχει τη μορφή 1/4 ή 1 από 4.
26-02-2007 15:38 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 40-45 από:
σε:

Για να βάλουμε αρίθμηση στις σελίδες σε ένα έγγραφο χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καθόλου πρότυπα (η πιο απλή μορφή) κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Εισαγωγή υποσέλιδου (Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή)
 2. Πηγαίνουμε τον δρομέα στο Υποσέλιδο στη θέση που θέλουμε και εισάγουμε το πεδίο Αριθμός Σελίδας (Εισαγωγή→Πεδίο→Αριθμός Σελίδας)
 3. Αν θέλουμε μπορούμε να εισάγουμε και τον συνολικό αριθμό σελίδων ((Εισαγωγή→Πεδίο→Σύνολο Σελίδων) ώστε η αρίθμηση να έχει την μορφή 1/4 ή 1 από 4.

Δείτε το σχετικό βίντεο

26-02-2007 14:27 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 39-41 από:

Ζυγές και Μονές Σελίδες

σε:

Αρίθμηση Σελίδων σε ένα έγγραφο

Ζυγές και Μονές Σελίδες

26-02-2007 14:24 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 36-37 από:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>. Το βασικότερο πεδίο είναι ο Αριθμός Σελίδας. Άλλα πεδία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι το Σύνολο Σελίδων η Ημερομηνία και η Ώρα. Τα πεδία συνήθως εισάγονται στη κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Για να εισάγουμε λοιπόν αρίθμηση σελίδων σε ένα έγγραφο, εισάγουμε πρώτα υποσέλιδο, και μέσα στο υποσέλιδο, εισάγουμε αρίθμηση σελίδων.

σε:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>. Το βασικότερο πεδίο είναι ο Αριθμός Σελίδας. Άλλα πεδία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι το Σύνολο Σελίδων, η Ημερομηνία και η Ώρα. Τα πεδία συνήθως εισάγονται στη κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Για να εισάγουμε λοιπόν αρίθμηση σελίδων σε ένα έγγραφο, εισάγουμε πρώτα υποσέλιδο, και μέσα στο υποσέλιδο, εισάγουμε αρίθμηση σελίδων.

26-02-2007 14:23 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 36-40 από:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>.

σε:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>. Το βασικότερο πεδίο είναι ο Αριθμός Σελίδας. Άλλα πεδία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι το Σύνολο Σελίδων η Ημερομηνία και η Ώρα. Τα πεδία συνήθως εισάγονται στη κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Για να εισάγουμε λοιπόν αρίθμηση σελίδων σε ένα έγγραφο, εισάγουμε πρώτα υποσέλιδο, και μέσα στο υποσέλιδο, εισάγουμε αρίθμηση σελίδων.

Παραδείγματα

Ζυγές και Μονές Σελίδες

26-02-2007 05:20 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 36 από:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνονται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>.

σε:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνεται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>.

26-02-2007 05:19 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 36 από:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνονται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμπα_πεδίου>.

σε:

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνονται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμα_πεδίου>.

26-02-2007 05:19 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 35-36 από:

Αρίθμηση Σελίδων και Πεδία

σε:

Αρίθμηση Σελίδων και Πεδία

Σε έναν κειμενογράφο πεδία λέγονται κάποια τμήματα του κειμένου των οποίων την τιμή δεν την ελέγχει ο χρήστης αλλά συμπληρώνονται αυτόματα από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο χρήστης απλά, είτε άμεσα είτε έμμεσα εισάγει στην θέση που θέλει μέσα στο έγγραφο του τα πεδία. Στον Writer η εισαγωγή πεδίου γίνεται από το κυρίως μενού επιλέγοντας Εισαγωγή→Πεδίο→<όναμπα_πεδίου>.

26-02-2007 04:51 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 31-32 από:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για τις σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα και Υποσέλιδο επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή το οποίο είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

σε:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για τις σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα και Υποσέλιδο επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή τα οποία είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

26-02-2007 04:51 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 31-32 από:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για της σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα και Υποσέλιδο επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή το οποίο είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

σε:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για τις σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα και Υποσέλιδο επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή το οποίο είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

26-02-2007 04:50 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 34-35:

Αρίθμηση Σελίδων και Πεδία

26-02-2007 04:40 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 33 από:

Στο βίντεο? αυτό φαίνεται η εισαγωγή και διαγραφή κεφαλίδας και υποσέλιδου σε ένα κενό έγγραφο.

σε:

Στο βίντεο αυτό φαίνεται η εισαγωγή και διαγραφή κεφαλίδας και υποσέλιδου σε ένα κενό έγγραφο.

26-02-2007 04:39 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 31-33 από:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για της σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή το οποίο είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

σε:

Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για της σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα και Υποσέλιδο επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→Προεπιλογή το οποίο είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

Στο βίντεο? αυτό φαίνεται η εισαγωγή και διαγραφή κεφαλίδας και υποσέλιδου σε ένα κενό έγγραφο.

26-02-2007 04:14 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 30 από:

%adviceΣυμβουλη:\\

σε:

Συμβουλη:\\

26-02-2007 04:14 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 28-31 από:

Για να εισάγουμε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για ένα πρότυπο σελίδας, από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→<πρότυπο_σελίδας> και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→<πρότυπο_σελίδας> αντίστοιχα.

σε:

Για να εισάγουμε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για ένα πρότυπο σελίδας, από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→<πρότυπο_σελίδας> και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→<πρότυπο_σελίδας> αντίστοιχα.

%adviceΣυμβουλη:
Ακόμα και αν εμείς δεν χρησιμοποιούμε πρότυπα, ο κειμενογράφος σιωπηλά και για της σελίδες και για τις παραγράφους χρησιμοποιεί τα πρότυπα Προεπιλογή που υπάρχουν. Οπότε σε ένα κείμενο όπου δεν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα, για να βάλουμε Κεφαλίδα επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→Προεπιλογή το οποίο είναι και η μοναδική επιλογή που υπάρχει.

26-02-2007 04:08 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 28 από:

Για να εισάγουμε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για ένα πρότυπο σελίδας, από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→<πρότυπο_σελίδας> και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→<πρότυπο_σελίδας>

σε:

Για να εισάγουμε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για ένα πρότυπο σελίδας, από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→<πρότυπο_σελίδας> και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→<πρότυπο_σελίδας> αντίστοιχα.

26-02-2007 04:07 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 28 από:

Για να εισάγουμε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για ένα πρότυπο σελίδας, από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε '''Εισαγωγή→

σε:

Για να εισάγουμε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για ένα πρότυπο σελίδας, από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε Εισαγωγή→Κεφαλίδα→<πρότυπο_σελίδας> και Εισαγωγή→Υποσέλιδο→<πρότυπο_σελίδας>

26-02-2007 02:26 από 192.168.178.2 -
Πρόσθεση της σειράς 28:

Για να εισάγουμε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο για ένα πρότυπο σελίδας, από το κυρίως μενού του κειμενογράφου επιλέγουμε '''Εισαγωγή→

26-02-2007 01:53 από 192.168.178.2 -
Πρόσθεση των σειρών 27-28:

Την εισαγωγή Κεφαλίδας ή Υποσέλιδου την παρουσιάζουμε στα πλαίσια των προτύπων γιατί εισάγονται για κάθε πρότυπο σελίδας ξεχωριστά. Αυτό είναι μια πάρα πολύ λογική σύμβαση, αφού αν θέλουμε π.χ. η αρχική σελίδα να μην έχει υποσέλιδο ενώ όλες οι υπόλοιπες να έχουν, φροντίζουμε η αρχική σελίδα να ανήκει σε διαφορετικό πρότυπο σελίδας από όλες τις υπόλοιπες και δεν ενεργοποιούμε το υποσέλιδο για το πρότυπο σελίδας στο οποίο ανήκει η αρχική σελίδα.

25-02-2007 23:38 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 24-26 από:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο. Για την χρήση της επιλογής Επόμενο Πρότυπο θα μιλήσουμε αργότερα. Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι πρότυπο είναι αυτό (πρότυπο παραγράφου, πρότυπο σελίδας, κ.τ.λ.). Για την δημιουργία νέου προτύπου έχει σημασία σε πιο πρότυπο θα κάνουμε δεξί κλικ και επιλέξουμε Δημιουργία... αφού το νέο πρότυπο κληρονομεί τις ιδιότητες και τις επιλογές του αρχικού προτύπου.

σε:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο. Για την χρήση της επιλογής Επόμενο Πρότυπο θα μιλήσουμε αργότερα. Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι πρότυπο είναι αυτό (πρότυπο παραγράφου, πρότυπο σελίδας, κ.τ.λ.). Για την δημιουργία νέου προτύπου έχει σημασία σε πιο πρότυπο θα κάνουμε δεξί κλικ και επιλέξουμε Δημιουργία... αφού το νέο πρότυπο κληρονομεί τις ιδιότητες και τις επιλογές του αρχικού προτύπου.

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

25-02-2007 23:27 από 127.0.0.1 -
25-02-2007 22:37 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 24 από:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο. Για την χρήση της επιλογής Επόμενο Πρότυπο θα μιλήσουμε αργότερα. Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι πρότυπο είναι αυτό (πρότυπο παραγράφου, πρότυπο σελίδας, κ.τ.λ.). Για την δημιουργία νέου προτύπου έχει σημασία σε πιο πρότυπο θα κάνουμε δεξί κλικ και επιλέξουμε Δημιουργία... αφού το νέο πρότυπο κληρονομεί τις ιδιότητες και τις επιλογές του αρχικού προτύπου

σε:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο. Για την χρήση της επιλογής Επόμενο Πρότυπο θα μιλήσουμε αργότερα. Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι πρότυπο είναι αυτό (πρότυπο παραγράφου, πρότυπο σελίδας, κ.τ.λ.). Για την δημιουργία νέου προτύπου έχει σημασία σε πιο πρότυπο θα κάνουμε δεξί κλικ και επιλέξουμε Δημιουργία... αφού το νέο πρότυπο κληρονομεί τις ιδιότητες και τις επιλογές του αρχικού προτύπου.

25-02-2007 22:35 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 24 από:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο

σε:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο. Για την χρήση της επιλογής Επόμενο Πρότυπο θα μιλήσουμε αργότερα. Οι υπόλοιπες καρτέλες διαφοροποιούνται ανάλογα με το τι πρότυπο είναι αυτό (πρότυπο παραγράφου, πρότυπο σελίδας, κ.τ.λ.). Για την δημιουργία νέου προτύπου έχει σημασία σε πιο πρότυπο θα κάνουμε δεξί κλικ και επιλέξουμε Δημιουργία... αφού το νέο πρότυπο κληρονομεί τις ιδιότητες και τις επιλογές του αρχικού προτύπου

25-02-2007 22:25 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 24 από:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο

σε:

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το Όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο

25-02-2007 22:22 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 23-24 από:

Τροποποίηση και δημιουργία Προτύπου

σε:

Τροποποίηση και Δημιουργία Προτύπου

Για να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πρότυπο, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πρότυπο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση και επιλέγουμε Τροποποίηση... ή Δημιουργία... αντίστοιχα. Αυτό θα ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με καρτέλες που αφορούν το πρότυπο. Η πρώτη καρτέλα είναι η καρτέλα Διαχείριση στην οποία υπάρχει το όνομα του προτύπου και το Επόμενο Πρότυπο

25-02-2007 21:41 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 20 από:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer

σε:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer \\

25-02-2007 21:41 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 20-21 από:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer

σε:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer Η πρώτη λίστα με που γράφει Σώμα Κειμένου είναι μια λίστα με πρότυπα παραγράφου.

25-02-2007 21:37 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι συνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα παράγραφοι. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας να όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό το πρότυπο. Αυτό, πέρα από την πρακτική εφαρμογή που έχει στην συγγραφή ενός κείμενο, αφού μια μικρή προετοιμασία στην αρχή θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις κατά την διάρκεια της συγγραφής, βοηθάει και στην αυτόματη παραγωγή περιεχομένων.

σε:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι συνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα παράγραφοι. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό το πρότυπο. Αυτό, πέρα από την πρακτική εφαρμογή που έχει στην συγγραφή ενός κείμενο, αφού μια μικρή προετοιμασία στην αρχή θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις κατά την διάρκεια της συγγραφής, βοηθάει και στην αυτόματη παραγωγή περιεχομένων.

25-02-2007 21:32 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα, να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό τη μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα, να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό τη μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως τη χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

25-02-2007 21:31 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα, να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα, να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό τη μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

25-02-2007 21:31 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα, να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

21-02-2007 21:24 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 20-21 από:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer

σε:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer

21-02-2007 21:24 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 19 από:

Συμβουλή:

σε:

Συμβουλή:\\

21-02-2007 21:23 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 17-18 από:

Για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο σε ένα κομμάτι του κειμένου πηγαίνουμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο και πατάμε διπλό κλικ πάνω στο πρότυπο που θέλουμε να εφαρμοστεί. Δηλαδή αν έχουμε μία παράγραφο και θέλουμε να την εναρμονίσουμε με το πρότυπο Επικεφαλίδα (δηλαδή να την κάνουμε να μοιάζει με επικεφαλίδα), απλώς πηγαίνουμε τον δρομέα κάπου μέσα στην συγκεκριμένη παράγραφο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση στα πρότυπα παραγράφου κάνουμε διπλό κλικ στο Επικεφαλίδα. Όμοια και για τα πρότυπα σελίδας.

σε:

Για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο σε ένα κομμάτι του κειμένου πηγαίνουμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο και πατάμε διπλό κλικ πάνω στο πρότυπο που θέλουμε να εφαρμοστεί. Δηλαδή αν έχουμε μία παράγραφο και θέλουμε να την εναρμονίσουμε με το πρότυπο Επικεφαλίδα (δηλαδή να την κάνουμε να μοιάζει με επικεφαλίδα), απλώς πηγαίνουμε τον δρομέα κάπου μέσα στην συγκεκριμένη παράγραφο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση στα πρότυπα παραγράφου κάνουμε διπλό κλικ στο Επικεφαλίδα. Όμοια και για τα πρότυπα σελίδας.

Αλλαγή των σειρών 20-21 από:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer

σε:

Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer

21-02-2007 21:22 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 18-19 από:
σε:

Συμβουλή: Το πρότυπο παραγράφου μπορεί να αλλάξει και κατευθείαν από την γραμμή εργαλείων του Writer

21-02-2007 16:29 από 127.0.0.1 -
Διαγραφή της σειράς 13:
Διαγραφή της σειράς 15:
21-02-2007 16:25 από 127.0.0.1 -
21-02-2007 16:23 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 12 από:
Πρότυπα ΠαραγράφουΠρότυπα Σελίδας
σε:
Πρότυπα ΠαραγράφουΠρότυπα Σελίδας
21-02-2007 16:23 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 10 από:
σε:
Πρόσθεση της σειράς 12:
Πρότυπα ΠαραγράφουΠρότυπα Σελίδας
21-02-2007 16:20 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι σηνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα μία παράγραφος. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας να όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό το πρότυπο. Αυτό, πέρα από την πρακτική εφαρμογή που έχει στην συγγραφή ενός κείμενο, αφού μια μικρή προετοιμασία στην αρχή θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις κατά την διάρκεια της συγγραφής, βοηθάει και στην αυτόματη παραγωγή περιεχομένων.

σε:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι συνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα παράγραφοι. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας να όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό το πρότυπο. Αυτό, πέρα από την πρακτική εφαρμογή που έχει στην συγγραφή ενός κείμενο, αφού μια μικρή προετοιμασία στην αρχή θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις κατά την διάρκεια της συγγραφής, βοηθάει και στην αυτόματη παραγωγή περιεχομένων.

Αλλαγή της σειράς 6 από:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία, αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας ενώ στις εσωτερικές σελίδες να υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας. Στα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρότυπο για τις ζυγές και μονές σελίδες, όπως και για την αρχική και τις εσωτερικές σελίδες.

σε:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία (ο αριθμός της σελίδας στις ζυγές σελίδες είναι στα δεξιά και στις μονές στα αριστερά), αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας ενώ στις εσωτερικές σελίδες να υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας. Στα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρότυπο για τις ζυγές και μονές σελίδες, όπως και για την αρχική και τις εσωτερικές σελίδες.

Αλλαγή των σειρών 18-19 από:

Για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο σε ένα κομμάτι του κειμένου πηγαίνουμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο και πατάμε διπλό κλικ πάνω στο πρότυπο που θέλουμε να εφαρμοστεί. Δηλαδή αν έχουμε μία παράγραφο και θέλουμε να την εναρμονίσουμε με το πρότυπο Επικεφαλίδα (δηλαδή να την κάνουμε να μοιάζει με επικεφαλίδα), απλώς πηγαίνουμε τον δρομέα κάπου πάνω στην παράγραφο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση στα πρότυπα παραγράφου κάνουμε διπλό κλικ στο Επικεφαλίδα. Όμοια και για τα πρότυπα σελίδας.

σε:

Για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο σε ένα κομμάτι του κειμένου πηγαίνουμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο και πατάμε διπλό κλικ πάνω στο πρότυπο που θέλουμε να εφαρμοστεί. Δηλαδή αν έχουμε μία παράγραφο και θέλουμε να την εναρμονίσουμε με το πρότυπο Επικεφαλίδα (δηλαδή να την κάνουμε να μοιάζει με επικεφαλίδα), απλώς πηγαίνουμε τον δρομέα κάπου μέσα στην συγκεκριμένη παράγραφο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση στα πρότυπα παραγράφου κάνουμε διπλό κλικ στο Επικεφαλίδα. Όμοια και για τα πρότυπα σελίδας.

21-02-2007 14:27 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 6 από:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία, αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας ενώ στις εσωτερικές σελίδες να υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας. Στα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρότυπο για τις ζυγές και μονές σελίδες, όπως και για

σε:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία, αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας ενώ στις εσωτερικές σελίδες να υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας. Στα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρότυπο για τις ζυγές και μονές σελίδες, όπως και για την αρχική και τις εσωτερικές σελίδες.

21-02-2007 14:22 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 6 από:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία, αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας.

σε:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία, αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας ενώ στις εσωτερικές σελίδες να υπάρχει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας. Στα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρότυπο για τις ζυγές και μονές σελίδες, όπως και για

21-02-2007 14:19 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 6-8 από:

Αν τα πρότυπα παραγράφου είναι σημαντικά εδώ?

σε:

Αν η χρήση προτύπων παραγράφου είναι πρακτική, η χρήση προτύπων σελίδας είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις. Αν θέλουμε να έχουν διαφορετική μορφή οι ζυγές και οι μονές σελίδες, όπως είναι στα βιβλία, αν θέλουμε στο εξώφυλλο να μην υπάρχει ο αριθμός της σελίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρότυπα σελίδας.

Διαχείρηση Προτύπων

Διαγραφή των σειρών 20-24:

Πρότυπα Σελίδας

εδώ?

21-02-2007 13:41 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 6 από:

Αν τα πρότυπα παραγράφου είναι

σε:

Αν τα πρότυπα παραγράφου είναι σημαντικά

21-02-2007 13:40 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 4-6 από:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι σηνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα μία παράγραφος. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας να όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό

σε:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι σηνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα μία παράγραφος. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας να όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό το πρότυπο. Αυτό, πέρα από την πρακτική εφαρμογή που έχει στην συγγραφή ενός κείμενο, αφού μια μικρή προετοιμασία στην αρχή θα προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις κατά την διάρκεια της συγγραφής, βοηθάει και στην αυτόματη παραγωγή περιεχομένων.

Πρότυπα Σελίδας

Αν τα πρότυπα παραγράφου είναι

21-02-2007 13:18 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:
σε:

Για έναν κειμενογράφο, η έννοια της παραγράφου είναι διαφορετική και πιο ευρεία από αυτή που συναντάμε στον γραπτό λόγο. Για τον κειμενογράφο, παράγραφος είναι σηνήθως οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών <enter>. Έτσι για έναν κειμενογράφο, ένας τίτλος κεφαλαίου, μία καταχώρηση (γραμμή) σε μία λίστα, το κείμενου που υπάρχει σε ένα κελί ενός πίνακα, είναι όλα μία παράγραφος. Τα πρότυπα παραγράφου μας βοηθούν να μορφοποιούμε αυτόματα ένα κείμενου. Π.χ. αν θέλουμε στο κείμενο μας να όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων να έχουν συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή να είναι γραμμένοι με έντονα γράμματα και να χρησιμοποιούν γραμματοσειρά μεγέθους 14, μπορούμε αντί να φροντίζουμε να μορφοποιούμε κατάλληλα κάθε τίτλο κεφαλαίου, να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πρότυπο παραγράφου Τίτλος Κεφαλαίου ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα (π.χ. Επικεφαλίδα1) που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, και να φροντίζουμε να εναρμονίζουμε τις παραγράφους που είναι τίτλοι κεφαλαίου με αυτό

21-02-2007 13:01 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.\\

σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.

21-02-2007 13:01 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 3-6:

Πρότυπα Παραγράφου

εδώ?

Αλλαγή των σειρών 22-24 από:

Πρότυπα Παραγράφου

εδώ?

σε:
20-02-2007 20:43 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 12 από:

Εφαρμογή Προτύπου

σε:

Εφαρμογή Προτύπου

Αλλαγή των σειρών 15-17 από:

Τροποποίηση και δημιουργία Προτύπου

σε:

Τροποποίηση και δημιουργία Προτύπου

20-02-2007 20:42 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 12-14 από:

Εφαρμογή Προτύπου

σε:

Εφαρμογή Προτύπου

Για να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο σε ένα κομμάτι του κειμένου πηγαίνουμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρότυπο και πατάμε διπλό κλικ πάνω στο πρότυπο που θέλουμε να εφαρμοστεί. Δηλαδή αν έχουμε μία παράγραφο και θέλουμε να την εναρμονίσουμε με το πρότυπο Επικεφαλίδα (δηλαδή να την κάνουμε να μοιάζει με επικεφαλίδα), απλώς πηγαίνουμε τον δρομέα κάπου πάνω στην παράγραφο και στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση στα πρότυπα παραγράφου κάνουμε διπλό κλικ στο Επικεφαλίδα. Όμοια και για τα πρότυπα σελίδας.

Τροποποίηση και δημιουργία Προτύπου

20-02-2007 20:19 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση των σειρών 12-14:

Εφαρμογή Προτύπου

20-02-2007 19:14 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 10-11 από:

Δείτε εδώ? το βίντεο.

σε:

Δείτε εδώ το βίντεο.

20-02-2007 19:05 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 10-11 από:

Δείτε το βίντεο.

σε:

Δείτε εδώ? το βίντεο.

20-02-2007 19:05 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 9-11 από:
σε:

Στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση είναι γραμμοσκιασμένο πάντα το πρότυπο πάνω στο οποίο βρίσκεται ο δρομέας. Μπορείτε να το διαπιστώσετε αυτό στο βίντεο που ακολουθεί, όπου μετακινούμε τον δρομέα πάνω σε διαφορετικές σελίδες και διαφορετικές παραγράφους.
Δείτε το βίντεο.

20-02-2007 19:00 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 5 από:
σε:
20-02-2007 18:59 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 10 από:

Πρότυπα Παραγράφου

σε:

Πρότυπα Παραγράφου

Αλλαγή της σειράς 13 από:

Πρότυπα Σελίδας

σε:

Πρότυπα Σελίδας

20-02-2007 18:57 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 5-6 από:
σε:
20-02-2007 18:57 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 5-7 από:
σε:
20-02-2007 18:54 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-4 από:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών και αντίστοιχα. Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνονται τα πρότυπα παραγράφου και σελίδας που υπάρχουν αρχικά στον Writer:\\

σε:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών και αντίστοιχα. Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνονται τα πρότυπα παραγράφου και σελίδας που υπάρχουν αρχικά στον Writer:

20-02-2007 18:54 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-4 από:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών και αντίστοιχα.

σε:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών και αντίστοιχα. Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνονται τα πρότυπα παραγράφου και σελίδας που υπάρχουν αρχικά στον Writer:
|| border=0

20-02-2007 18:37 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-4 από:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών

σε:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών και αντίστοιχα.

20-02-2007 18:30 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-4 από:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα πρότυπα παραγράφου και τα πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών

σε:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα Πρότυπα παραγράφου και τα Πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών

20-02-2007 18:29 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-4 από:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11.

σε:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε την κατηγορία των προτύπων που θέλουμε να δούμε, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα πρότυπα της κατηγορίας που έχουμε επιλέξει. Οι βασικότερες κατηγορίες προτύπων είναι τα πρότυπα παραγράφου και τα πρότυπα σελίδας, τα οποία επιλέγονται με τη χρήση των κουμπιών

20-02-2007 18:20 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-4 από:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την

σε:

Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την διαχείριση των προτύπων είναι το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση το οποίο ανοίγει πατώντας F11.

20-02-2007 16:57 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό και κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειρωνακτικά να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος

σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειροκίνητα να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος.
Στον Writer του OpenOffice.org το βασικό εργαλείο για την

20-02-2007 16:53 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό και κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειρωνακτικά να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα ή ένα σύνολο από χαρακτήρες, κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε π

σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό και κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειρωνακτικά να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα, μία παράγραφος, ένα σύνολο από χαρακτήρες κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε πάνω σε αυτό η μορφοποίηση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση για τον κειμενογράφο, δεν επιτρέπει όμως την χρήση πολλών αυτοματισμών και διευκολύνσεων που προσφέρει ο κειμενογράφος

20-02-2007 16:44 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:
σε:

Τα πρότυπα είναι το βασικό χαρακτηριστικό και κάνει τις σουίτες γραφείου (όπως το OpenOffice.org) να είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές γραφομηχανές. Τα πρότυπα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την μορφοποίηση κειμένων σε μία σουίτα γραφείου. Το εναλλακτικό στη χρήση προτύπων είναι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μορφοποίηση σε ένα κείμενο, χειρωνακτικά να επιλέγεται το κομμάτι του κειμένου στο οποίο χρειάζεται να γίνει η μορφοποίηση (μία σελίδα ή ένα σύνολο από χαρακτήρες, κ.τ.λ.) και να εφαρμόζουμε π

16-02-2007 17:36 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 1-7 από:
σε:
14-02-2007 02:48 από 89.210.157.15 -
Πρόσθεση της σειράς 1:
Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 01-03-2007 11:36