Από το OpenOffice Manual

Writer: RecentChanges

Αναφέρεται στο http://openoffice.hellug.gr/index.php/Writer/RecentChanges
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 22-10-2007 02:21