Από το OpenOffice Manual

Writer: Μορφοποίηση Παραγράφου

Οι μορφοποιήσεις παραγράφων είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ολόκληρες παραγράφους. Για να επιλέξουμε μία παράγραφο αρκεί να τοποθετήσουμε τον δρομέα πάνω σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην παράγραφο (να κάνουμε κλικ οπουδήποτε πάνω στην παράγραφο). Αν θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερες από μία παραγράφους, αρκεί να επιλέξουμε με δεξί κλικ χαρακτήρες που βρίσκονται σε περισσότερες από μία παραγράφους.

Στοίχιση

Για να αλλάξουμε την στοίχιση στην παράγραφο, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω) και πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εργαλείων.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Διάστιχο

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστιχο (π.χ. Διάστιχο→1,5 Γραμμή).

Δείτε το σχετικό βίντεο

Περισσότες Μορφοποιήσεις

Αν θέλουμε να κάνουμε πιο προηγμένες μορφοποιήσεις στην παράγραφο, επιλέγουμε στην παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε Παράγραφος.... Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με επιλογές για την παράγραφο, που είναι χωρισμένο σε καρτέλες.

Στο βίντεο φαίνεται πως μπορούμε να εισάγουμε φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο.

Αναφέρεται στο http://openoffice.hellug.gr/index.php/Writer/ParagraphFormat
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 27-02-2007 14:38