Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Μορφοποίηση Παραγράφου

Writer.ParagraphFormat - Ιστορικό

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

27-02-2007 14:38 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 3 από:

Στοίχιση

σε:

Στοίχιση

Αλλαγή της σειράς 9 από:

Διάστιχο

σε:

Διάστιχο

Αλλαγή της σειράς 15 από:

Περισσότες Μορφοποιήσεις

σε:

Περισσότες Μορφοποιήσεις

27-02-2007 06:34 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Οι μορφοποιήσεις παραγράφων είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ολόκληρες παραγράφους. Για να επιλέξουμε μία παράγραφο αρκεί να τοποθετήσουμε τον δρομέα πάνω σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην παράγραφο ( να κάνουμε κλικ οπουδήποτε πάνω στην παράγραφο). Αν θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερες από μία παραγράφους, αρκεί να επιλέξουμε με δεξί κλικ χαρακτήρες που βρίσκονται σε περισσότερες από μία παραγράφουν.

σε:

Οι μορφοποιήσεις παραγράφων είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ολόκληρες παραγράφους. Για να επιλέξουμε μία παράγραφο αρκεί να τοποθετήσουμε τον δρομέα πάνω σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην παράγραφο (να κάνουμε κλικ οπουδήποτε πάνω στην παράγραφο). Αν θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερες από μία παραγράφους, αρκεί να επιλέξουμε με δεξί κλικ χαρακτήρες που βρίσκονται σε περισσότερες από μία παραγράφους.

Αλλαγή της σειράς 18 από:

Στο βίντεο φαίνεται πως μπορούμε να φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο.

σε:

Στο βίντεο φαίνεται πως μπορούμε να εισάγουμε φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο.

20-02-2007 15:40 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 18-19 από:

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται πως μπορούμε να φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο: βίντεο

σε:

Στο βίντεο φαίνεται πως μπορούμε να φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο.

18-02-2007 17:09 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 10-11 από:

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστιχο (π.χ. Διάστιχο→Απλό).

σε:

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστιχο (π.χ. Διάστιχο→1,5 Γραμμή).

18-02-2007 17:08 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 18 από:

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται πως μπορούμε να φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο: \

σε:

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται πως μπορούμε να φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο: \

18-02-2007 17:07 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 15-17 από:

Περισσότες Μορφοποιήσεις...

Αν θέλουμε να κάνουμε πιο προηγμένες μορφοποιήσεις στην παράγραφο, επιλέγουμε στην παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε εδώ

σε:

Περισσότες Μορφοποιήσεις

Αν θέλουμε να κάνουμε πιο προηγμένες μορφοποιήσεις στην παράγραφο, επιλέγουμε στην παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε Παράγραφος.... Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με επιλογές για την παράγραφο, που είναι χωρισμένο σε καρτέλες.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται πως μπορούμε να φόντο, περίγραμμα και σκίανση σε μία παράγραφο: \ βίντεο

18-02-2007 17:02 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση της σειράς 16:

Αν θέλουμε να κάνουμε πιο προηγμένες μορφοποιήσεις στην παράγραφο, επιλέγουμε στην παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε

18-02-2007 16:38 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 12-13 από:
σε:

Δείτε το σχετικό βίντεο

18-02-2007 16:36 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 10-11 από:

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστοιχο (π.χ. Διάστοιχο&rrar;Απλό).

σε:

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστιχο (π.χ. Διάστιχο→Απλό).

18-02-2007 16:35 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 10-11 από:

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστοιχο (π.χ. Διάστοιχο&rrar; ).

σε:

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστοιχο (π.χ. Διάστοιχο&rrar;Απλό).

18-02-2007 16:33 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 4-8 από:

Για να αλλάξουμε την στοίχιση στην παράγραφο, επιλέγουμε την παράγραφο (δες παραπάνω) και πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εργαλείων.

εδώ

σε:

Για να αλλάξουμε την στοίχιση στην παράγραφο, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω) και πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εργαλείων.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Πρόσθεση των σειρών 10-11:

Για να αλλάξουμε το διάστιχο της παραγράφου, επιλέγουμε την παράγραφο (δείτε παραπάνω), κάνουμε δεξί κλικ και στο μενού που εμφανίζεται διαλέγουμε μια από της επιλογές που εμφανίζεται στην θέση Διάστοιχο (π.χ. Διάστοιχο&rrar; ).

18-02-2007 16:28 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:

Στοίχιση

σε:

Οι μορφοποιήσεις παραγράφων είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ολόκληρες παραγράφους. Για να επιλέξουμε μία παράγραφο αρκεί να τοποθετήσουμε τον δρομέα πάνω σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην παράγραφο ( να κάνουμε κλικ οπουδήποτε πάνω στην παράγραφο). Αν θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερες από μία παραγράφους, αρκεί να επιλέξουμε με δεξί κλικ χαρακτήρες που βρίσκονται σε περισσότερες από μία παραγράφουν.

Στοίχιση

Για να αλλάξουμε την στοίχιση στην παράγραφο, επιλέγουμε την παράγραφο (δες παραπάνω) και πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εργαλείων.

Αλλαγή της σειράς 9 από:

Διάστιχο

σε:

Διάστιχο

Αλλαγή της σειράς 12 από:

Περισσότες Μορφοποιήσεις...

σε:

Περισσότες Μορφοποιήσεις...

16-02-2007 15:15 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:
Αλλαγή των σειρών 7-8 από:
σε:
Αλλαγή της σειράς 10 από:
σε:
16-02-2007 05:00 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 3 από:

Στοίχηση

σε:

Στοίχιση

Αλλαγή της σειράς 6 από:

Διάστοιχο

σε:

Διάστιχο

16-02-2007 04:15 από 127.0.0.1 -
16-02-2007 03:45 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 10 από:

[ Writer/ParagraphFormat_MoreFormating | εδώ ]]

σε:
16-02-2007 03:45 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

σε:
Αλλαγή των σειρών 7-8 από:

σε:
Αλλαγή της σειράς 10 από:

σε:

[ Writer/ParagraphFormat_MoreFormating | εδώ ]]

14-02-2007 03:42 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:

Αλλαγή των σειρών 7-8 από:
σε:

Αλλαγή της σειράς 10 από:
σε:

14-02-2007 03:16 από 89.210.157.15 -
Αλλαγή των σειρών 3-10 από:

Στοίχηση

Διάστοιχο

Περισσότες Μορφοποιήσεις...

σε:

Στοίχηση

Διάστοιχο

Περισσότες Μορφοποιήσεις...

14-02-2007 03:16 από 89.210.157.15 -
Αλλαγή των σειρών 1-10 από:
σε:
14-02-2007 02:46 από 89.210.157.15 -
Πρόσθεση της σειράς 1:
Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 27-02-2007 14:38