Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Εικόνες

Εισαγωγή-Διαγραφή Εικόνας

Για να εισάγουμε μία εικόνα σε ένα έγγραφο, τοποθετούμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε την εικόνα και από το βασικό μενου του κειμενογράφου επιλέγουμε Εισαγωγή→Εικόνα→Από Αρχείο. Στο παράθυρο που εμφανίζεται βρίσκουμε το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεται η εικόνα και επιλέγουμε την εικόνα. Η εισαγωγή της εικόνας ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί Open.

Για να διαγράψουμε μια εικόνα από ένα έγγραφο κάνουμε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Αποκοπή

Δείτε το σχετικό βίντεο

Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 27-02-2007 14:41