Από το OpenOffice Manual

Writer: Μορφοποίηση Χαρακτήρα

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

Εντονα-Πλάγια-Υπογράμμιση

Για την αλλαγή κάποιων χαρακτήρων σε έντονα,πλάγια ή για την υπογράμμιση τους, αφού πρώτα τους επιλέξουμε με το ποντίκι, πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εντολών ( ή ).

Δείτε το σχετικό βίντεο

Κεφαλαία/Πεζά

Για την αλλαγή κάποιων χαρακτήρων από πεζά σε κεφαλαία ή αντίστροφα, τους επιλέγουμε και πατάμε πάνω τους το δεξί κουμπί του ποντικιού. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κεφαλαία/Πεζά→Κεφαλαία ή Κεφαλαία/Πεζά→Πεζά

Δείτε το σχετικό βίντεο

Εκθέτης/Δείκτης

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί Στυλ→Εκθέτης ή Στυλ→Δείκτης. Αφού εισάγουμε τους χαρακτήρες που θέλουμε σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, κάνουμε πάλι το ίδιο ώστε οι επόμενοι χαρακτήρες να εμφανίζονται στη φυσιολογική τους θέση.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Αναφέρεται στο http://openoffice.hellug.gr/index.php/Writer/CharacterFormat
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 27-02-2007 14:36