Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Μορφοποίηση Χαρακτήρα

Writer.CharacterFormat - Ιστορικό

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

27-02-2007 14:36 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 10 από:

Κεφαλαία/Πεζά

σε:

Κεφαλαία/Πεζά

Αλλαγή της σειράς 17 από:

Εκθέτης/Δείκτης

σε:

Εκθέτης/Δείκτης

27-02-2007 14:34 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 4 από:

Εντονα-Πλάγια-Υπογράμμιση

σε:

Εντονα-Πλάγια-Υπογράμμιση

27-02-2007 06:32 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 18-19 από:

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί Στυλ→Εκθέτης ή Στυλ→Δείκτης. Αφού εισάγουμε τους χαρακτήρες που θέλουμε σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, κάνουμε πάλι το ίδιο ώστε οι επόμενοι χαρακτήρες να εμφανίζονται στην φυσιολογική τους θέση.

σε:

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί Στυλ→Εκθέτης ή Στυλ→Δείκτης. Αφού εισάγουμε τους χαρακτήρες που θέλουμε σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, κάνουμε πάλι το ίδιο ώστε οι επόμενοι χαρακτήρες να εμφανίζονται στη φυσιολογική τους θέση.

27-02-2007 06:31 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση( ή ).

σε:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

Αλλαγή των σειρών 5-6 από:

Για την αλλαγή κάποιων χαρακτήρων σε έντονα,πλάγια ή για την υπογράμμιση τους, αφού πρώτα τους επιλέξουμε με το ποντίκι, πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εντολών.

σε:

Για την αλλαγή κάποιων χαρακτήρων σε έντονα,πλάγια ή για την υπογράμμιση τους, αφού πρώτα τους επιλέξουμε με το ποντίκι, πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εντολών ( ή ).

Αλλαγή των σειρών 18-19 από:

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί Στυλ→Εκθέτης ή Στυλ→Δείκτης. Αφού εισάγουμε τους χαρακτήρες που θέλουμε σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, εφαρμόζουμε πάλι το ίδιο ώστε οι επόμενοι χαρακτήρες να εμφανίζονται στην φυσιολογική τους θέση.

σε:

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί Στυλ→Εκθέτης ή Στυλ→Δείκτης. Αφού εισάγουμε τους χαρακτήρες που θέλουμε σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, κάνουμε πάλι το ίδιο ώστε οι επόμενοι χαρακτήρες να εμφανίζονται στην φυσιολογική τους θέση.

20-02-2007 21:51 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

σε:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση( ή ).

20-02-2007 20:44 από 127.0.0.1 -
18-02-2007 16:29 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 7 από:

Δείτε το αντίστοιχο \

σε:

Δείτε το σχετικό \

Αλλαγή της σειράς 14 από:

Δείτε το αντίστοιχο \

σε:

Δείτε το σχετικό \

Αλλαγή της σειράς 20 από:

Δείτε το αντίστοιχο \

σε:

Δείτε το σχετικό \

18-02-2007 16:20 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 18-19 από:

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτες ή σαν δείκτες, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί εδώ

σε:

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί Στυλ→Εκθέτης ή Στυλ→Δείκτης. Αφού εισάγουμε τους χαρακτήρες που θέλουμε σαν εκθέτη ή σαν δείκτη, εφαρμόζουμε πάλι το ίδιο ώστε οι επόμενοι χαρακτήρες να εμφανίζονται στην φυσιολογική τους θέση.

Δείτε το αντίστοιχο βίντεο

18-02-2007 16:13 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση της σειράς 18:

Για να εισάγουμε χαρακτήρες σαν εκθέτες ή σαν δείκτες, πηγαίνουμε τον δρομέα στην θέση που θέλουμε να εισάγουμε τους χαρακτήρες και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε στο μενού που θα εμφανιστεί

18-02-2007 16:09 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 12-13 από:

επιλέγουμε και πατάμε πάνω τους το δεξί κουμπί του ποντικιού. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κεφαλαία/Πεζά→Πεζά ή Κεφαλαία/Πεζά→Κεφαλαία

σε:

επιλέγουμε και πατάμε πάνω τους το δεξί κουμπί του ποντικιού. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κεφαλαία/Πεζά→Κεφαλαία ή Κεφαλαία/Πεζά→Πεζά

18-02-2007 16:08 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 3-4 από:

Εντονα-Πλάγια-Υπογράμμιση

σε:

Εντονα-Πλάγια-Υπογράμμιση

Αλλαγή της σειράς 10 από:

Κεφαλαία/Πεζά

σε:

Κεφαλαία/Πεζά

Αλλαγή της σειράς 17 από:

Εκθέτης/Δείκτης

σε:

Εκθέτης/Δείκτης

18-02-2007 16:07 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 12-13 από:
σε:

Δείτε το αντίστοιχο βίντεο

18-02-2007 16:07 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 11 από:

επιλέγουμε και πατάμε πάνω τους το δεξί κουμπί του ποντικιού. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κεφαλαία/Πεζά→Πεζά ή Κεφαλαία/Πεζά→Κεφαλαία

σε:

επιλέγουμε και πατάμε πάνω τους το δεξί κουμπί του ποντικιού. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κεφαλαία/Πεζά→Πεζά ή Κεφαλαία/Πεζά→Κεφαλαία

18-02-2007 16:06 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το δεξί κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

σε:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

Πρόσθεση των σειρών 10-11:

Για την αλλαγή κάποιων χαρακτήρων από πεζά σε κεφαλαία ή αντίστροφα, τους επιλέγουμε και πατάμε πάνω τους το δεξί κουμπί του ποντικιού. Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κεφαλαία/Πεζά→Πεζά ή Κεφαλαία/Πεζά→Κεφαλαία

18-02-2007 15:55 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή της σειράς 2 από:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες οι ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε τις μορφοποιήσεις κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε με δεξί κλικ με το ποντίκι τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

σε:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες ή ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την μορφοποίηση κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε κρατώντας πατημένο το δεξί κουμπί του ποντικιού, τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

Αλλαγή των σειρών 4-6 από:

Η αλλαγή της κάποιων χαρακτήρων σε έντονα,πλάγια ή για την υπογράμμιση τους, αφού πρώτα τους επιλέξουμε με το ποντίκι πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εντολών.

Δείτε το αντίστοιχο \

σε:

Για την αλλαγή κάποιων χαρακτήρων σε έντονα,πλάγια ή για την υπογράμμιση τους, αφού πρώτα τους επιλέξουμε με το ποντίκι, πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εντολών.

Δείτε το αντίστοιχο \

18-02-2007 15:52 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:
σε:

Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε ξεχωριστούς χαρακτήρες οι ομάδες χαρακτήρων. Συνήθως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε τις μορφοποιήσεις κάποιον χαρακτήρων είναι να επιλέξουμε με δεξί κλικ με το ποντίκι τον χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες στους οποίους θέλουμε να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη μορφοποίηση.

Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:

Η αλλαγή της κάποιων χαρακτήρων σε έντονα,πλάγια ή για την υπογράμμιση τους, αφού πρώτα τους επιλέξουμε με το ποντίκι πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εντολών.

Δείτε το αντίστοιχο \ βίντεο

16-02-2007 04:16 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 5-6 από:
σε:
Αλλαγή των σειρών 8-9 από:
σε:
Αλλαγή της σειράς 11 από:
σε:
16-02-2007 03:38 από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση της σειράς 11:
16-02-2007 03:34 από 127.0.0.1 -
Αλλαγή των σειρών 8-9 από:
σε:
16-02-2007 03:30 από 89.210.157.15 -
Αλλαγή των σειρών 8-9 από:

σε:
Διαγραφή της σειράς 9:

16-02-2007 03:26 από 89.210.157.15 -
Αλλαγή των σειρών 5-6 από:
σε:
16-02-2007 03:08 από 192.168.178.2 -
16-02-2007 03:07 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 5-6 από:
σε:
16-02-2007 03:03 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-6 από:

Εντονα/Πλάγια/Υπογράμμιση

σε:

Εντονα-Πλάγια-Υπογράμμιση

16-02-2007 02:56 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:
σε:
Αλλαγή των σειρών 5-6 από:
σε:
16-02-2007 02:44 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 2-3 από:
σε:
16-02-2007 02:43 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

σε:
16-02-2007 02:30 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:

16-02-2007 02:29 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:
16-02-2007 02:15 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

σε:
16-02-2007 02:15 από 192.168.178.2 -
16-02-2007 02:13 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:

16-02-2007 02:11 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

σε:
16-02-2007 02:11 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

σε:

16-02-2007 02:09 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 5-6 από:

σε:
16-02-2007 02:09 από 192.168.178.2 -
16-02-2007 02:08 από 192.168.178.2 -
Πρόσθεση της σειράς 4:

14-02-2007 03:40 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 7-8 από:
σε:

Αλλαγή της σειράς 10 από:
σε:

14-02-2007 03:38 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

σε:

14-02-2007 03:33 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

http://skalkoto.homelinux.org/OpenOffice.org/flash/1.1_bold.htm

σε:

14-02-2007 03:31 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:

OpenOffice.org/flash/1.1_bold.htm

σε:

http://skalkoto.homelinux.org/OpenOffice.org/flash/1.1_bold.htm

14-02-2007 03:30 από 192.168.178.2 -
Αλλαγή των σειρών 4-5 από:
σε:

OpenOffice.org/flash/1.1_bold.htm

14-02-2007 03:14 από 89.210.157.15 -
14-02-2007 03:13 από 89.210.157.15 -
Αλλαγή των σειρών 3-10 από:

Εντονα/Πλάγια/Υπογράμμιση

Κεφαλαία/Πεζά

Εκθέτης/Δείκτης

σε:

Εντονα/Πλάγια/Υπογράμμιση

Κεφαλαία/Πεζά

Εκθέτης/Δείκτης

14-02-2007 03:12 από 89.210.157.15 -
Αλλαγή των σειρών 1-10 από:
σε:
14-02-2007 02:45 από 89.210.157.15 -
Πρόσθεση της σειράς 1:
Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 27-02-2007 14:36