Από το OpenOffice Manual

Writer: Κουκκίδες & Αρίθμηση / Λίστες

Πίσω

Αναφέρεται στο http://openoffice.hellug.gr/index.php/Writer/BulletsAndNumberingNumbering
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 22-10-2007 01:13