Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση:

Περιεχόμενα

Writer

Calc

Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Αλλαγή Περιεχομένων

Κουκκίδες & Αρίθμηση

Κουκκίδες και Αριθμημένες Λίστες

Για να εισάγουμε αριθμημένες ή μη αριθμημένες λίστες (κουκκίδες) σε ένα κείμενο, τοποθετούμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε να αρχίζει η λίστα και πατάμε τα κατάλληλα κουμπιά από την γραμμή εργαλείων του κειμενογράφου. Κάθε φορά που πατάμε <enter> θα γίνεται μια νέα καταχώρηση στην λίστα. Η λίστα τερματίζει πατώντας δύο φορές backspace [←] σε μία κενή καταχώρηση. Δηλαδή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε άλλη καταχώρηση στη λίστα, πατάμε <enter> για να εμφανιστεί μια νέα κενή καταχώρηση και μετά δύο φορές [←].

Δείτε βίντεο με εισαγωγή Κουκκίδων εδώ
Δείτε βίντεο με εισαγωγή Αρίθμησης εδώ

Πολυεπίπεδες Λίστες

Για να ξεκινήσουμε μία πολυεπίπεδη λίστα κάνουμε τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω για την εκκίνηση μία απλής λίστας (βλέπε Κουκκίδες και Αριθμημένες Λίστες). Ύστερα πάνω σε μία καταχώρηση της λίστας κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Αρίθμηση/Κουκκίδες. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε τη καρτέλα Διάρθρωση και εκεί μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε την μορφή της πολυεπίπεδης λίστας. Πατώντας OK η επιλογή μας καταχωρείτε και το παράθυρο εξαφανίζεται. Μπορούμε να αλλάξουμε επίπεδο σε μία γραμμή της λίστας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και που υπάρχουν στο αιωρούμενο παράθυρο που υπάρχει για τις κουκκίδες και την αρίθμηση.

Συμβουλή:
Το παράθυρο εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε μια λίστα. Αν παρόλο που ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε λίστα, το παράθυρο αυτό δεν εμφανιστεί, μπορούμε χειροκίνητα να το εμφανίσουμε επιλέγοντας Προβολή→Γραμμές Εντολών→Αρίθμηση και κουκκίδες από το κυρίως μενού του κειμενογράφου.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Αλλαγή - Ιστορικό - Εκτύπωση - Πρόσφατες αλλαγές - Αναζήτηση
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 27-02-2007 17:00